minj
Lokality

 Mineralogie 

Brná v Ústí nad Labem
(den konání 21.6. 2016)

brna
Nejdříve jsme trochu poklidili.


   Lokalitu zeolitů Brná mám velice blízko svého bydliště. Dokonce když se podívám z okna svého pokoje, tak na lokalitu vidím. A přesto se této lokalitě moc nevěnujeme. To je bohužel vidět i na kvalitě vzorků, které máme ve svých sbírkách a tak jsme se dnes domluvili s Jirkou, že se sem vydáme na celý den a pokusíme se o nějaké lepší nálezy. Prozatím jsem zde totiž nestrávil nikdy více jak 4 hodiny, spíš jsem zde byl vždy tak 2 hodiny a za tu dobu se toho moc nestihne. No a vzorky minerálů z této lokality jsou velice efektní, takže nás myšlenka udělat zde nějaké pěkné vzorky nemusela dlouho přemlouvat.
rohac
Na lokalitě nás čekal krásný roháč.


A poté jsme odkryly spodní část žíly.
   Na lokalitu jako takovou jsme se dostali cca ve dvanáct hodin, jelikož jsme každý měli ráno ještě nějaké zařizování a tak jsme vyráželi později než normálně. Skoro to vypadlo, že výpravu budeme muset odpískat, jelikož se na nás hnali temné mraky a v lese při výstupu k lokalitě bylo šero jako při večerním stmívání. Přesto jsme se vydrápali až k lokalitě, kde jsme po strmém výstupu chvíli vydýchávali. Výstup není lehký ani pro nás a nedokážu si představit, že by se sem drápal někdo starší nebo silnější. Bylo by to o život.
   Lokalita samotná se od naší poslední návštěvy koncem února téměř vůbec nezměnila. Částečně za to může fakt, že je téměř neznámá a částečně také to, že je v dostupné literatuře její poloha popsána špatně.


   Po krátkém odpočinku jsme se rozhodli, že se pokusíme ověřit hloubku žíly a že to vezmeme pěkně od spodu. Jirka začel "uklízet" materiál, zasekaný za kládou, kterou jsme zde při naší první návštěvě lokality s Martinem dali, aby odtěžený materiál nepadal dolů do cesty případným kolemjdoucím zvědavcům. Když bylo odklizeno začali jsme pomalu jít do hloubky. Když se Jirka dostal do cca 2 metrů tak jsme zjistili, že žíla se s hloubkou částečně rozšiřuje, avšak v naší partii směrem do hloubky ubývaly dutiny s nálezy místních minerálů. Těmi byly xx harmotomu do 5 mm, krystaly fakolitů do 5 mm a krychličky přeměněných pyritů na limonit do 0,5 mm. 
kalcit
 Krystaly kalcitu na harmotomu (Brná). Velikost vzorku 54 mm.


harmotom
Dutina s xx harmotomu původně znehodnocená tenkou vrstvou nevzhledného kalcitového povlaku (Brná). Velikost vzorku 113 mm.
   Na zelený chlorit jsme narazili pouze v jedné malé dutině a spíše nás překvapila velikost krystalů harmotomu a přítomnost hezkých ukázek fakolitu. Téměř 60% dutin bohužel znehodnocuje ošklivé celistvé povlaky kalcitu, které je chemicky lehké odstranit, ale poškodí se i krystaly harmotomu. Místy se našly dutiny s klenci kalcitu do 7 mm.
   Po tomto ověřování směrem do hloubky jsme se rozhodli, že přejdeme o kus výše, kde jsme v minulosti našli hezké ukázky místních minerálů. Času nám ale už moc nezbývalo a tak jsme nakonec nezískali takové vzorky po kterých jsme toužili. Přesto jsme si každý odnesl pár pěkný ukázek harmotomů, několika dutin i s chloritem a několik fakolitů.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Krystaly kalcitu na harmotomu
FOTO 2 = Dutina s xx harmotom
FOTO 3Dutiny s xx harmotomu
FOTO 4Dutina s xx harmotomu
FOTO 5
Dutina s xx harmotomu a chloritu
FOTO 6Dutina s xx kalcitu narůstající na harmotom
FOTO 7 = Dutina s xx harmotomu a kalcitem
FOTO 8Dutina s xx harmotomu, kalcitu a růžicemi xx fakolitu
FOTO 9Dutina s xx harmotomu původně znehodnocená tenkou vrstvou nevzhledného kalcitového povlaku
Jakub Mysliveček ©